Aktuális információk:

A nyáron ügyintézés céljából a következő szerdai napokon tartunk ügyeletet 8 és 12 óra között:

2017. július 5.
2017. július 19.
2017. augusztus 02.
2017. augusztus 16.

A javítóvizsgák időpontja: 2017. augusztus 29. (kedd) és augusztus 30. (szerda). Mindkét napon reggel 7:30-kor kell megjelenni ünneplő ruhában és bizonyítvánnyal együtt. A beosztást aznap reggel tekinthetik meg a javítóvizsgára utasítottak.

Az első tanítási nap: 2017. szeptember 1. péntek. Reggel 8 órától ünnepélyes tanévnyitó, majd ezen a napon osztályfőnöki órák lesznek.

A tankönyvosztás rendjét a következőképpen alakul:

2017. augusztus 30.: a leendő 9.A és 9.B osztálynak
2017. augusztus 31.: a leendő 9.C és 9.D osztálynak
2017. szeptember 1.: a leendő 10. évfolyamnak
2017. szeptember 4.: a leendő 11-12. évfolyamnak.

 

G I M N A Z I S T Á K !

Ebédjegyek igénylése: a Polgármesteri Hivatal 6. sz. irodájában

Augusztus 21 - Augusztus 31
7 30 - 15 30

Pénteken 7 30 - 13 00

Akinek bármilyen kedvezménye van, Tartós betegség,
Gyermekvédelmi kedvezmény, az hozza magával a másolatot,
aki Nagycsaládos azok óvodai vagy iskolalátogatási
igazolásokat hozzanak!

A 9. évfolyamos kedvezményezetteknek 50%-ot kell téríteni!

Ebédidő: 12 00 - 12 45

Ha a kollégiumi tanulók 2017.09.01-én nem tartanak igényt az étkezésre,
akkor hívják telefonon Kovácsné Varga Éva ügyintézőt.
Telefon: 06-20/377-2059

Aki 2017.08.31.-én szeretne jönni az csak a délelőtt folyamán lehetséges.

 

A felvételi eljárás rendje a gimnáziumi, szakgimnáziumi osztályokba

A felvételi pontszám számításánál a tanulók hetedik osztály év végi és nyolcadik osztály félévi osztályzatait vesszük figyelembe magyar nyelvből, magyar irodalomból, történelemből, matematikából és a tanult idegen nyelvből. Ezek összege legfeljebb 50 pont lehet. A jelentkezők rangsorolása a felvételi pontok alapján történik. Az a tanuló, aki hetedik osztály év végén vagy nyolcadik osztály félévkor bármelyik tantárgyból elégtelen érdemjegyet kap, nem rangsorolható a felvételi eljárás során.

A rendvédelmi, honvédelmi osztályokba jelentkezőket is a felvételi pontok alapján rangsoroljuk. Számukra a fentieken túl testkulturális képességeket is mérünk. A mérést is sikeresen teljesítők nyerhetnek felvételt.

A rendvédelmi, honvédelmi osztályokba jelentkezőkszámára 2017. február 20-án, illetve február 22-én testkulturális képességeket, készségeket mérő felmérést tartunk (2000 m síkfutás, hajlítottkarú függés, hanyattfekvés-felülés, helyből távolugrás, ingafutás, fekvőtámasz). A megfelelő szintet teljesítő jelentkezőket a hozott pontok alapján rangsoroljuk. A testkulturális képességeket, készségeket mérő felmérés konkrét időpontjáról, csoportbeosztásokról az iskola honlapján lehet tájékozódni. Természetesen a két időpont közül csak az egyiken kell a tanulónak megjelennie.

A felmérésre sportorvosi alkalmassági igazolást kérünk minden résztvevőtől.