A felvételi eljárás rendje a gimnáziumi, szakgimnáziumi osztályokba

A felvételi pontszám számításánál a tanulók hetedik osztály év végi és nyolcadik osztály félévi osztályzatait vesszük figyelembe magyar nyelvből, magyar irodalomból, történelemből, matematikából és a tanult idegen nyelvből. Ezek összege legfeljebb 50 pont lehet. A jelentkezők rangsorolása a felvételi pontok alapján történik. Az a tanuló, aki hetedik osztály év végén vagy nyolcadik osztály félévkor bármelyik tantárgyból elégtelen érdemjegyet kap, nem rangsorolható a felvételi eljárás során.

A rendvédelmi, honvédelmi osztályokba jelentkezőket is a felvételi pontok alapján rangsoroljuk. Számukra a fentieken túl testkulturális képességeket is mérünk. A mérést is sikeresen teljesítők nyerhetnek felvételt.

A rendvédelmi, honvédelmi osztályokba jelentkezők számára  2018. február 26-án, illetve február 28-án  testnevelésből képességeket, készségeket mérő felmérést tartunk (2000 m síkfutás, hajlítottkarú függés, hanyattfekvés-felülés, helyből távolugrás, ingafutás, fekvőtámasz). A megfelelő szintet teljesítő jelentkezőket a hozott pontok alapján rangsoroljuk. A testnevelés képességeket, készségeket mérő felmérés konkrét időpontjáról, csoportbeosztásokról az iskola honlapján lehet tájékozódni. Természetesen a két időpont közül csak az egyiken kell a tanulónak megjelennie.

A felmérésre sportorvosi alkalmassági igazolást kérünk minden résztvevőtől.

Intézményünkbe sajnos nem felvételizhetnek a sajátos nevelési igényű tanulók, mert fejlesztésüket nem tudjuk biztosítani.