Iskolánk bemutatása

 

Az iskolát 1963-ban alapította a Hajdú-Bihar Megyei Tanács. Az eredeti Tótfalusi Sándor nevet 1989-ig viselte. Ekkor vette fel a Derecskéhez kötődő erdélyi fejedelem, I. Rákóczi György nevét. 2001. augusztus elseje óta egy intézmény vagyunk a szomszédos József Attila Általános Iskolával.

A kollégiumunk 1989-ben épült. Három- illetve négyágyas szobáival kényelmes elhelyezést biztosít diákjaink
számára. Minden kollégiumi szobában vezetékes, kártyás telefonkészülék van. A kollégium számítógép-kabinetében biztosított az Internet-elérés, valamint az iskolai számítógép hálózatra való csatlakozás.

1996-tól iskolarendszerű, OKJ-s szakképzés is folyik az intézményben. Négy szakmát szerezhetnek meg az érettségi után hozzánk jelentkező fiatalok: középfokú szakképesítést kaphatnak az idegenforgalmi ügyintézők, a számítástechnikai szoftverüzemeltetők és a számítástechnikai programozók.

A szakközépiskolai képzés mellett továbbra is meghatározó iskolánkban a gimnáziumi oktatás, a
2005-2006. tanévtől új lehetőségekkel: humán és rendvédelmi orientáció.

Az intézményben fennállása óta folyik felnőttoktatás, jelenleg esti rendszerű gimnáziumi képzés.

Az iskola három tornateremmel, egy konditeremmel és kiépített sportudvarral rendelkezik, ahol a tanulók számára biztosított a mindennapos testedzés lehetősége.

Az iskola minden tanuló számára biztosítani tudja a menzai ellátást.

A bekerülés feltétele: a jelentkezők rangsorolásánál a hetedik osztály év végi és nyolcadik osztály
félévi osztályzatait vesszük figyelembe magyar nyelvből, magyar irodalomból, történelemből, matematikából és a tanult idegen nyelvből. Ezek összege (maximum 50) adja a hozott pontszámot. Felvételi vizsgát csak az informatikai és a rendvédelmi tagozatokra jelentkezők számára rendezünk matematikából, illetve fizikai felkészültségből. A rendvédelmi osztályba testnevelésből felmentetteket nem veszünk fel.

A szakközépiskolai osztályba jelentkezők a jelentkezési laphoz csatolják az adott szakterületre szóló orvosi alkalmassági igazolást.

Gimnáziumi képzés

A gimnáziumi oktatás alapvető célja az általános műveltség megszerzése, széles körű alapozás, az egyetemi, főiskolai tanulmányokra vagy az érettségi utáni szakmatanulásra való felkészítés. A tanulóknak két idegen nyelvet kell tanulniuk és az egyikből érettségi vizsgát kell tenniük. Nálunk ez a két nyelv az angol és
a német.

A négy év alatt lehetőség nyílik a magyar nyelv és irodalom, az angol és a német nyelv intenzív tanulására. Azoknak ajánljuk, akik egyetemen vagy főiskolán szeretnének továbbtanulni. A két idegen nyelv, a nagyobb óraszámban tanult közismereti tárgyak jó alapot adnak a felsőfokú tanulmányok végzéséhez.

4 évfolyamos rendvédelmi orientációjú osztály

A képzés célja magas szintű idegen nyelvi és 11. osztálytól fakultáció keretében rendvédelmi ismeretek
átadása. A négy év alatt a fiatalok megfelelő fizikai, önvédelmi felkészítésben részesülnek, amiről Széll Gábor
Kung-Fu oktató gondoskodik. A 12. évfolyam végére minden tanuló számára lehetővé válik a B kategóriás jogosítvány megszerzése.<p>Elsősorban rendészeti pályán felsőoktatásban továbbtanulók számára ajánljuk.

Felvételi vizsga:
megegyezik a rendvédelmi tagozatnál leírtakkal.