Matematika osztályozóvizsga

9. osztály

1. félév

A matematika tantárgy osztályozó- illetve javítóvizsgája egy 60 perces írásbeli számonkérésből áll. Amennyiben a tanuló eléri a 12%-ot, de nem éri el az elégségeshez szükséges 30%-ot, akkor szóbeli tételt is húznia kell.

 

Tankönyv neve:

Matematika 9. 1.-2. kötet (Kísérleti Tankönyv)

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

Feladatgyűjtemény: Gyakorló és érettségire felkészítő feladatgyűjtemény I.

Elméleti kérdések:

Halmazelmélet:

Halmazok megadás; halmaz elemeinek a száma; részhalmaz, valódi részhalmaz definíciója. Halmazműveletek: unióképzés, metszetképzés; különbségképzés; komplementer halmaz.

Hatványozás:

Első hatvány, nulladik hatvány, n-edik hatvány, negatív kitevőjű hatvány fogalma. Hatvány azonosságok.

Számok normálalakja

Nevezetes szorzatok

Algebrai tört fogalma

Oszthatóság:

Osztó fogalma, valódi osztó, nem valódi osztó; prímszám, összetett szám fogalma; a számelmélet alaptétele; oszthatósági szabályok. A legnagyobb közös osztó, a legkisebb közös többszörös meghatározása.

Feladatok:

Halmazműveletek:

Tankönyv első kötet: 17, 18,19,20, 21, 22,24,25, 26,27, 30, 31 oldal feladatai

Gyakorló és érettségire felkészítő feladatgyűjtemény I:

30. oldal 171, 172 feladatok

32. oldal 180, 181 feladatok

33. oldal 182, 186 feladatok

39. oldal 229 feladat

 

Hatványozás:

            Tankönyv első kötet: 101 oldal, 103. oldal, 105. oldal, 106. oldal feladatai

Gyakorló és érettségire felkészítő feladatgyűjtemény I:

107.oldal 816, 817,820, 824 feladatok

109.oldal 827 feladat

110.oldal 834, 835, 836 feladatok

Számok normálalakja:

            Tankönyv első kötet: 109, 110, 111, 113 oldalán lévő feladatok

Nevezetes szorzatok:

            Tankönyv második kötet: 65.oldal feladatai

Gyakorló és érettségire felkészítő feladatgyűjtemény I:

653, 654, 655, 656, 657, 658, 659 664, 665, 666, 672,673, 676,677- es feladatok

Szorzattá alakítás alkalmazásai:

Tankönyv második kötet: 70,71. oldal feladatai

Algebrai tört fogalma:

Tankönyv második kötet: 72,73,74,75. oldal feladatai

Gyakorló és érettségire felkészítő feladatgyűjtemény I:

713, 714, 715, 719, 725, 726  feladatai

Oszthatóság:

            Tankönyv második kötet:26, 28, 34,35, 38 oldal feladatai

Gyakorló és érettségire felkészítő feladatgyűjtemény I:

418, 419, 438, 442- es feladatok

Számrendszerek:

            Tankönyv második kötet:41, 42 ,45. oldal feladatai


 

Matematika osztályozóvizsga

9. osztály

2. félév

 

Elméleti kérdések:

Függvények:

Függvény fogalma; helyettesítési érték fogalma; függvény maximuma, minimuma; függvény monotonitása; függvény zérushelye. Elsőfokú függvény, konstans függvény, lineáris függvény, másodfokú függvény abszolút érték függvény.

 

Feladatok:

Függvények fogalma

            Tankönyv első kötet 42. leall" />

 

Matematika osztályozóvizsga

10. osztály

 

A matematika tantárgy osztályozó- illetve javítóvizsgája egy 60 perces írásbeli számonkérésből áll. Amennyiben a tanuló eléri a 12%-ot, de nem éri el az elégségeshez szükséges 30%-ot, akkor szóbeli tételt is húznia kell.

A kijelölt feladatok és elméleti kérdések (definíciók, tételek) témakörönként vannak felsorolva.

A felhasznált tankönyvek:

(NT-17112) Matematika 9. Az érthető matematika (Matematika 9-es tankönyv)

(FI-503011001, FI-503011002) Matematika 10. Első és második kötet (Matematika 10-es tankönyv)
(NT-16127/NAT) Matematika Gyakorló és érettségire felkészítő feladatgyűjtemény III. (Geometriai feladatgyűjtemény)

(NT-16125/NAT) Matematika Gyakorló és érettségire felkészítő feladatgyűjtemény I. (Sárga feladatgyűjtemény).

Háromszögek, négyszögek, sokszögek

Elméleti kérdések: Két egyenes kölcsönös helyzete, két sík kölcsönös helyzete, szakasz fogalma, távolság, pont és egyenes távolsága, két egyenes távolsága, félegyenes, szög. Hegyesszög, derékszög, tompaszög, egyenesszög, konvex szög, konkáv szög, teljes szög, egyállású szögek, váltószögek, csúcsszögek, mellékszögek, kiegészítő szögek, pótszögek, merőleges szárú szögek, forgásszögek. Összefüggések a háromszög belső szögei között, összefüggések a háromszög külső szögei között, összefüggések a háromszögek belső és külső szögei között. Összefüggések a háromszög oldalai között, összefüggések a háromszög oldalai és szögei között. Pitagorasz-tétel, a háromszög nevezetes vonalai (magasságvonal, súlyvonal, oldalfelező merőleges, szögfelező egyenes, középvonal). Háromszög beírt és körülírt körének szerkesztése, Thalész tétele. Négyszögek (trapéz, húrtrapéz, paralelogramma, téglalap, rombusz, négyzet, deltoid), konvex, konkáv és szabályos sokszögek, konvex sokszög átlóinak száma és belső szögeinek összege.

Kijelölt feladatok:

Geometriai feladatgyűjtemény: 38, 39, 40, 41, 45, 46, 47, 50, 65, 67, 68, 74, 75, 76, 88, 89, 90, 91, 93, 95, 96, 97, 148, 149, 150, 637, 638, 1330-1335, 1337-1340, 1358-1360

Matematika 9-es tankönyv: 63.old./ 1, 2, 4, 5, 6; 66.old./1, 2, 3; 75.old./ 1, 3, 4, 5,

Geometriai transzformációk

Elméleti kérdések: Geometriai transzformáció, identitás, fixpont, invariáns alakzat, távolságtartó transzformációk, tengelyes tükrözés és tulajdonságai, középpontos tükrözés és tulajdonságai, forgatás és tulajdonságai, eltolás és tulajdonságai, tengelyes szimmetrikus alakzatok, középpontosan szimmetrikus alakzatok; forgásszimmetrikus alakzatok; két alakzat egybevágósága; háromszögek, sokszögek és körök egybevágóságának alapesetei;

Kijelölt feladatok:

Matematika 9-es tankönyv: 209.old./ 1, 2, 215.old./1, 263. old./1, 270.old./1,

Geometriai feladatgyűjtemény: 405, 419, 420, 447, 448, 449,

Vektorok, hasonlóság

Elméleti kérdések: vektor fogalma, műveletek vektorokkal (vektorok összeadása, vektorok különbsége, vektor számszorosa, vektorok felbontása összetevőkre); középpontos hasonlósági transzformáció és tulajdonságai; negyedik arányos szerkesztés (párhuzamos szelők és szelőszakaszok tétele); hasonlósági transzformáció; hasonló alakzatok; háromszögek, sokszögek és a kör hasonlóságának alapesetei; mértani közép; számtani közép; magasságtétel; befogótétel; szögfelezőtétel; hasonló síkidomok területének aránya; hasonló testek térfogatának aránya;

Kijelölt feladatok:

Geometriai feladatgyűjtemény: 1017-1020; 1039, 1040, 1101-1106, 1108, 1112, 1113, 1114, 1116, 1131,1132, 1141-1146

Matematika 10-es tankönyv: 2. kötet: 37. old./1.-3.; 39. old./4.,1.-2.;  41. old./1.-3., 1.-4.; 44. old./1.-3.; 48. old./1.-2.; 51. old/1.-3.; 68.-69. old./1.-5. 73 old./1.-5.;

Körrel kapcsolatos ismeretek

Elméleti kérdések: középponti szög; kerületi szög; középponti és kerületi szögek tétele; kerületi szögek tétele; látókörív szerkesztése; körhöz húzott érintő és szelőszakaszok tétele; húrnégyszög; húrnégyszögek tétele; érintőnégyszög; érintőnégyszögek tétele; ívmérték;

Kijelölt feladatok:

Matematika 10-es tankönyv: 1. kötet: 65. old./1.-4.; 68.-69. old./1.-3.; 70.-71. old. 1.-4.,1.-2.; 76. old./1.; 81. old./5.-6.;

Geometriai feladatgyűjtemény: 883-889; 913,

Másodfokú egyenletek, egyenlőtlenségek

Elméleti kérdések: gyöktényezős alak; teljes négyzetté alakítás; diszkrimináns; megoldó képlet; gyökök és együtthatók közötti összefüggések (Viete-formulák); számtani közép; mértani közép; négyzetgyök; négyzetgyökvonás azonosságai; négyzetgyökfüggvény és jellemzése;

Kijelölt feladatok:

Matematika 10-es tankönyv: 1. kötet: 32. old./ 1.; 35. old./2-3.; 115. old./1.-4.; 117. old./1.-3., 1.-5.;

Sárga feladatgyűjtemény: 166.-167. old./1208-1217; 168.old./ 1227,1228; 169. old./1236-1239;
171. old./1255-1258; 172. old./1262-1266; 174. old./1275; 177. old./1304-1309; 178. old./1310-1312; 179. old./1321-1323; 180. old./1331-1337; 182-185. old./1354-1382; 191.-192.  old./1459-1465; 195. old. 1490-1494; 111.-115. old./844-847, 851-857,858,860-864; 116. old./872; 117. old./874-875; 198.-199. old./1522-1528, 1530-1532

Trigonometria

Elméleti kérdések: hegyesszögű szögfüggvények definíciói (szinusz, koszinusz, tangens és kotangens); pótszögek szögfüggvényei, trigonometriai alapegyenlet; emelkedési szög; lehajlási szög (depressziószög);

Kijelölt feladatok:

Matematika 10-es tankönyv: 2. kötet: 111.-112. old./1.-3.;

Geometriai feladatgyűjtemény: 2456-2464; 2465-2506;

Matematikai logika

Elméleti kérdések: állítás, logikai érték, tagadás, vagy művelet, és művelet, implikáció, ekvivalencia, kizáró vagy;

Kijelölt feladatok:

Matematika 10-es tankönyv: 1. kötet: 10.-12. old./1.-5.;1.-3.; 19-20. old./1.-5.,1.-4.;

Gráfok, kombinatorika

Elméleti kérdések: gráf, csúcsok fokszáma, egyszerű gráf; csúcsok és élek száma közötti összefüggés, skatulya elv; ismétlés nélküli és ismétléses permutáció; ismétlés nélküli és ismétléses variáció, ismétlés nélküli kombináció;

Kijelölt feladatok:

Matematika 10-es tankönyv: 1. kötet: 26.-27. old./1.-5.;


 

Matematika javítóvizsga, osztályozóvizsga

 

A matematika tantárgy osztályozó- illetve javítóvizsgája egy 60 perces írásbeli számonkérésből áll. Amennyiben a tanuló eléri a 12%-ot, de nem éri el az elégségeshez szükséges 30%-ot, akkor szóbeli tételt is húznia kell.

 

A vizsga része

írásbeli

A vizsga időtartama

60 perc

A vizsga értékelése

0 % - 29 % → elégtelen (1)

30 % - 49 % → elégséges (2)

50 % - 69 % → közepes (3)

70 % - 84 % → jó (4)

85 % - 100 % → jeles (5)

 

 

Alkalmazott tankönyv: Juhász István, Orosz Gyula, Paróczai József, Szászné Dr. Simon Judit: Matematika 11. Az érthető matematika

Czapáry Endre: Matematika gyakorló és érettségire felkészítő feladatgyűjtemény III.

 

A 11. évfolyam vizsgáinak témakörei:

1.      Hatvány, gyök, logaritmus

 

A hatványozás kiterjesztése racionális kitevőre

Hatványozás azonosságainak ismerete és alkalmazása

az n-edik gyök fogalmának definiálása és alkalmazása

logaritmus fogalma

logaritmus azonosságainak ismerete és alkalmazása

a definíciók és az azonosságok közvetlen alkalmazását igénylő exponenciális és logaritmikus egyenletek, egyenletrendszerek és egyenlőtlenségek megoldása

exponenciális és logaritmusfüggvény és tulajdonságai

Exponenciális és logaritmusos egyenlettel megoldható szöveges feladatok

 

2.      Trigonometria

 

A skaláris szorzat

A skaláris szorzat a koordináta-rendszerben

A szinusztétel

A koszinusztétel

Trigonometrikus egyenletek megoldása

Trigonometrikus egyenlőtlenségek megoldása

 

3.      Koordináta-geometria

 

Vektorok a koordináta-rendszerben. Műveletek koordinátáikkal adott vektorokkal

Két vektor hajlásszöge

Két pont távolsága

Szakasz osztópontjának koordinátái

A háromszög súlypontjának koordinátái

Az egyenest meghatározó adatok a koordináta-rendszerben

Az egyenes egyenletének normálvektoros alakja

Az egyenes egyenletének különböző alakjai

Két egyenes metszéspontja, távolsága, hajlásszöge

A kör egyenlete

A kör és az egyenes kölcsönös helyzete

A kör adott pontjába húzott érintője

Két kör közös pontjai

 

4.      Kombinatorika és gráfelmélet

 

Binomiális együtthatók

Permutációk, variációk, kombinációk (ismétlés nélküli) fogalma, megkülönböztetésük és alkalmazásuk

Gráfok

Konkrét szituációk szemléltetése, egyszerű feladatok megoldása gráfok segítségével

 

5.      Valószínűség-számítás

 

A klasszikus valószínűségi modell

Visszatevés nélküli mintavétel

Visszatevéses mintavétel

Statisztikai jelenségek; grafikonok elemzése, manipuláció

 

A matematika tantárgy osztályozó- illetve javítóvizsgája egy 60 perces írásbeli számonkérésből áll. Amennyiben a tanuló eléri a 12%-ot, de nem éri el az elégségeshez szükséges 30%-ot, akkor szóbeli tételt is húznia kell.

 

 

MATEMATIKA TÉMAKÖRÖK

12. évfolyam

       I. Logika, bizonyítási módszerek

·         Logikai feladatok, kijelentések

·         Negáció, konjunkció, diszjunkció

·         Implikáció, ekvivalencia

·         A teljes indukció

    II. Számsorozatok

·         A sorozat fogalma

·         Rekurzív sorozatok

·         A számtani sorozat n-edik tagja, az első n tag összege

·         A mértani sorozat n-edik tagja, az első n tag összege

·         Összetett feladatok számtani és mértani sorozatokra

·         Kamatszámítás, törlesztő részletek kiszámítása

 III. Térgeometria

·         Térelemek kölcsönös helyzete, térelemek szöge

·         Térelemek távolsága

·         A sík és a tér felbontása

·         A testek osztályozása

·         Szabályos testek

·         A terület fogalma, a sokszögek területe

·         Területszámítási feladatok

·         A kör és részeinek területe

·         A térfogat fogalma, a hasáb és a henger térfogata

·         A gúla és a kúp felszíne és térfogata

·         A csonka gúla és a csonka kúp felszíne és térfogata

·         A gömb és részeinek felszíne és térfogata

·         Egymásba írt testek

 IV. Valószínűség-számítás és statisztika

·         Geometriai valószínűség

·         A várható érték fogalma, egyszerű példák

·         A statisztika alapfogalmai

    V. Rendszerező összefoglalás

·         Halmazok.

·         Kombinatorika.

·         Valószínűség-számítás.

·         Számok és műveletek.

·         Számelmélet, oszthatóság.

·         Hatvány, gyök, logaritmus.

·         Racionális kifejezések.

·         Egyenletek, egyenlőtlenségek. Egyenletrendszerek

·         A függvény fogalma, grafikonja, egyszerű tulajdonságai. Műveletek függvényekkel. Függvénytulajdonságok.

·         Alapvető geometriai fogalmak. Geometriai transzformációk.

·         Vektorok, szögfüggvények.

·         Nevezetes síkidomok tulajdonságai.

·         Koordináta-geometria

Feladatok:

·         Hajnal Imre: Matematika 12. tankönyvben található feladatok, érettségi feladatsorok

·         Matematika I. Egységes Érettségi Feladatgyűjtemény alábbi feladatai:

o   1513-1532. (számtani sorozat);

o   1541-1557 (mértani sorozat);

o   1932-1964 (felszín, térfogatszámítás);

·         Matematika II. Egységes érettségi feladatgyűjtemény végén található érettségi feladatsorok