Katonai alapismeretek tantárgy tanmenete évfolyamonként

9. évfolyam
A Magyar Honvédség feladatai
Katonai rendfokozatok
A katonák feladatai és kötelezettségei
A szabályzat szerinti napirendi élet
Az alegység szintű szolgálatok
A függelmi viszonyok tartalma, a parancs jellemzői
Az alegység szintű szolgálatok
A katonai udvariasság szabályai
Az egyenruha története és szerepe különböző korokban
Az alaki tevékenységek kialakulás
A katonai kötelékek kialakulása
Katonai rendezvények lefolyásának rendje
Az alakiság fogalma, a katonai rend
Alaki mozdulatok állóhelyben, egyénileg
Tiszteletadás, jelentések, jelentkezések rendje
A raj sorakoztatása, mozgásmódok kötelékben
A katonák járandóságai
A katonák elhelyezése
A katonák élelmezése
A katonák ruházati ellátása
A katonák illetménye
Erő-állóképesség fejlesztése

10.évfolyam
A Magyar Honvédség felépítése és vezetése
A katonai kötelékek jellemzői
A harci erők
A harctámogató erők
A harci kiszolgáló-támogató erők
A szerződéses katonák kiképzése
A Magyar Honvédség részvétele NATO missziókban
A Magyar Honvédség részvétele ENSZ missziókban
AK-63D gépkarabély anyagismeret és szét-összeszerelés
P9RC pisztoly anyagismeret és szét-összeszerelés
96M NF támadó kézigránát anyagismeret
96M NF védő kézigránát anyagismeret
T-72 harckocsi anyagismeret
BTR-80A harcjármű anyagismeret
JAS-39 Gripen vadászrepülőgép anyagismeret
MI-24D harci helikopter anyagismeret
A nukleáris fegyverek
Az atomrobbanás pusztító tényezői
Biológiai harcanyagok
Vegyi harcanyagok
Mérgező harcanyagok élettani hatásai
Védekezés ABV fegyverek ellen
A túlélés alapelvei
Felkészülés rendkívüli helyzetekre
Menedékkészítés
Tűzgyújtás módszerei
Víznyerés módszerei
Élelemszerzés a természetből
Álcázás módjai

11. évfolyam
A harc fogalma, kategóriái, a támadás és a védelem alapjai
A katonák tevékenysége a harcmezőn
A béketámogatás kialakulása és feladata
A nem háborús műveletek felosztása
A békefenntartó eljárásmódok
A lövészlőszerek felépítése és jellemzőik
A lövedék röppályájának elemei
A lövés
A modern háborúk jellemzői
Egy magyar szárazföldi zászlóalj felépítése
Különleges egységek jellemzői
Modern haditechnikai eszközök
Alakiság fogalma, a katonai rend és fegyelem jelentősége
Alaki mozdulatok állóhelyben, egyénileg
Erő-állóképesség fejlesztése
A terep alkotóelemei
Terep- és tájtípusok
Vetületi alapismeretek
Az UTM koordinátarendszer
A földrajzi koordinátarendszer
Az MGRS azonosító rendszer
A Georef azonosító rendszer
Az egyezményes jelek, jelkulcsok
Koordináta rendszerek gyakorlása
Domborzat ábrázolása topográfiai térképen
Magasság meghatározása térképen
Tereplejtés kiszámítása
Topográfiai térképek szelvényezése
 

12.évfolyam
Biztonsági kihívások a világban, globalizáció és hatásai
Hazánkat fenyegető biztonságpolitikai tényezők
Magyarország nemzeti katonai stratégiája
NATO
Az Európai Unió
Terrorizmus elleni küzdelem
ENSZ missziók
A szabályozás szintjei
Az Alaptörvény előírásai, a minősített időszakok
A honvédelem rendszerének felépítése
Honvédelmi kötelezettség
A Magyar Honvédség személyi állományának összetétele
A hivatásos és szerződéses jogviszony
Az önkéntes tartalékos és az NKE ösztöndíjas hallgatói jogviszony
Alaki fogások gyakorlása
A hágai és genfi egyezmények
A harcos megkülönböztetése és jellemzői
A zsoldos, a kém és a terrorista jellemzői
A hadifoglyokkal való bánásmód szabályai
A polgári lakosság védelme
A hadviselés eszközeinek szabályozása
Háborús bűnök a II. Világháború óta
A sérült katonák NATO elvek szerinti osztályozása
Feladatok baleset helyszínén
A sérült kimentésének szabályai
Sérültek és betegek mozgatása
Újraélesztés
Vénás vérzés
Artériás vérzés
Törések és izületi sérülések
Kötözések
Érettségi felkészítés
Próba érettségi