Aktuális információk:

A nyáron ügyintézés céljából a következő szerdai napokon tartunk ügyeletet 8 és 12 óra között:

2017. július 5.
2017. július 19.
2017. augusztus 02.
2017. augusztus 16.

A javítóvizsgák időpontja: 2017. augusztus 29. (kedd) és augusztus 30. (szerda). Mindkét napon reggel 7:30-kor kell megjelenni ünneplő ruhában és bizonyítvánnyal együtt. A beosztást aznap reggel tekinthetik meg a javítóvizsgára utasítottak.

Az első tanítási nap: 2017. szeptember 1. péntek. Reggel 8 órától ünnepélyes tanévnyitó, majd ezen a napon osztályfőnöki órák lesznek.

A tankönyvosztás rendjét a következőképpen alakul:

2017. augusztus 30.: a leendő 9.A és 9.B osztálynak
2017. augusztus 31.: a leendő 9.C és 9.D osztálynak
2017. szeptember 1.: a leendő 10. évfolyamnak
2017. szeptember 4.: a leendő 11-12. évfolyamnak.

 

G I M N A Z I S T Á K !

Ebédjegyek igénylése: a Polgármesteri Hivatal 6. sz. irodájában

Augusztus 21 - Augusztus 31
7 30 - 15 30

Pénteken 7 30 - 13 00

Akinek bármilyen kedvezménye van, Tartós betegség,
Gyermekvédelmi kedvezmény, az hozza magával a másolatot,
aki Nagycsaládos azok óvodai vagy iskolalátogatási
igazolásokat hozzanak!

A 9. évfolyamos kedvezményezetteknek 50%-ot kell téríteni!

Ebédidő: 12 00 - 12 45

Ha a kollégiumi tanulók 2017.09.01-én nem tartanak igényt az étkezésre,
akkor hívják telefonon Kovácsné Varga Éva ügyintézőt.
Telefon: 06-20/377-2059

Aki 2017.08.31.-én szeretne jönni az csak a délelőtt folyamán lehetséges.

 

A 2016/2017. tanév II. félévének ütemezése

Félévi szünet: tanításmentes munkanap

január 30-31.

Az első félév munkájának értékelése (11:35-ig tanítunk)

február 1. (szerda) 12 óra

Szaktanári fogadóórák 16 órától, szülői értekezlet 17 órától

február 6. (hétfő)

Adatszolgáltatás a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulókról

február 10

Jelentkezés érettségi vizsgára

február 15. (szerda)

Jelentkezés felsőfokú oktatási intézményekbe

február 15. (szerda)

Általános iskolai tanulók jelentkezése

február 15. (szerda)

A 12. évfolyamos diákok továbbtanulási szándékainak leadása

február 24. (péntek)

Óralátogatások 2. féléves ellenőrzési ütemterv alapján

folyamatosan

Megemlékezés a kommunista diktatúrák áldozatairól. Felelős a 10.A osztály

február 24. (péntek)

Fizikális felmérés a rendvédelmi tagozatra jelentkezőknek

február 20. (hétfő) és február 22. (szerda)

Pénz7: pénzügyi tudatosság és gazdálkodás hete

március 6-10.

Március 15-i iskolai ünnepség az első órában. Felelős a 9.A osztály

március 14. (kedd)

Megemlékezés a holokauszt áldozatairól (iskola mozi vagy filmvetítés osztálykeretek között). Felelős a 9.C osztály

április 12. (szerda)

A tavaszi szünet: 2017. április 13-tól április 18-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap április 12. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap április 19. (szerda).

április 13-18.

A 12. évfolyam utolsó tanítási napja

május 4. (csütörtök)

Osztályozó értekezlet a 12. évfolyamon

Osztályozó értekezlet után kollégiumi ballagás

május 3. (szerda)

Bolondballagás

május 4. (csütörtök)

Ballagás előtti főpróba (11-12. évfolyam). Felelős a 11. és 12. osztályok

május 4. (csüt) 5. óra

Ballagás

május 5. (péntek) 11 óra

Érettségi írásbeli vizsgák rendje:

Magyar nyelv és irodalom

május 8. (hétfő) 8.00

Matematika

május 9. (kedd) 8.00

Történelem (ezen a napon 12:00-tól tanítunk)

május 10. (szerda) 8.00

Angol nyelv (ezen a napon 12:00-tól tanítunk)

május 11. (csütörtök) 8.00

Német nyelv

május 12. (péntek) 8.00

Biológia

május 16. (kedd) 8.00

Ágazati szakmai vizsga Rendészeti ismeretek

május 17. (szerda) 8 óra

Informatika

május 18. (csütörtök) 8.00

Belügyi rendészeti ismeretek

május 18. (csüt) 14 óra

Földrajz

május 19. (péntek) 14 óra

Fizika

május 22. (hét) 8 óra

Katonai alapismeretek

május 25. (csüt) 14 óra

Jelentkezés a 10. évfolyamon a kétszintű érettségi felkészítő foglalkozásokra

május 12. (péntek)

Országos kompetencia mérés-értékelés a 10. évfolyamon

május 24. (szerda)

A tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálata

NETFIT rendszerrel

2017. január 6. és
április 30. között

10. évf. úszás vizsga (rendvédelmi tagozat)

május 29 (hétfő)
és június 1 (csütörtök)

Nemzeti összetartozás napja (iskolarádión keresztül). Felelős a 9.D osztály

június 2. (péntek)

Emelt és középszintű vizsgadolgozatok megtekintése

június 6. (kedd)

Emelt szintű szóbeli érettségi vizsga

június 8-15.

Osztályozó értekezlet a 9-10-11. évfolyamon
(Ezen a napon 11:35-ig tanítunk)

június 14.(szerda)
12-től

Utolsó tanítási nap

június 15. (csütörtök)

Nyári szakmai gyakorlat a 10-es szakközépiskolai tanulóknak
(rendőrségi gyakorlat 35 óra, katasztrófavédelmi gyakorlat 35 óra)

június 19-23.

június 26-30.

Nyári szakmai gyakorlat a 11-es szakközépiskolai tanulóknak
(rendőrségi gyakorlat 65 óra, személy- és vagyonőri gyakorlat 40 óra)

június 19-23.

június 26-30.,július 3-7.

Tanévzáró ünnepség. Felelős a 10. D osztály

július 1. (szombat) 8 óra

Kilencedikes tanulók beírása

június 22. (csütörtök)

Érettségi szóbeli vizsgák rendje: nappali tagozaton június 19-30-ig

12. a osztály szóbeli érettségi vizsgája

június 19-20-21 (h-k-sz)

12. b osztály szóbeli érettségi vizsgája

június 28-29-30 (sz-cs-p)

12. c osztály szóbeli érettségi vizsgája

június 26-27-28 29 (h-k-sz-cs)

12. d osztály szóbeli érettségi vizsgája

június 20-21-22-23 (k-sz-cs-p)

Adatszolgáltatás a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulókról

június 30.

Tanévzáró értekezlet

július 3. (hétfő) 9 óra

Tanévnyitó ünnepség
Felelős a 10.D osztály (Nagy Mária).

szeptember 1. (péntek)
8 óra

2017. január 2. és 2017. március 31. között szakmai ellenőrzés keretében meg kell vizsgálni az iskolákban a közösségi szolgálat teljesítését és dokumentálását.

Derecske, 2016. február 1.