Aktuális információk:

A nyáron ügyintézés céljából a következő szerdai napokon tartunk ügyeletet 8 és 12 óra között:

2017. július 5.
2017. július 19.
2017. augusztus 02.
2017. augusztus 16.

A javítóvizsgák időpontja: 2017. augusztus 29. (kedd) és augusztus 30. (szerda). Mindkét napon reggel 7:30-kor kell megjelenni ünneplő ruhában és bizonyítvánnyal együtt. A beosztást aznap reggel tekinthetik meg a javítóvizsgára utasítottak.

Az első tanítási nap: 2017. szeptember 1. péntek. Reggel 8 órától ünnepélyes tanévnyitó, majd ezen a napon osztályfőnöki órák lesznek.

A tankönyvosztás rendjét a következőképpen alakul:

2017. augusztus 30.: a leendő 9.A és 9.B osztálynak
2017. augusztus 31.: a leendő 9.C és 9.D osztálynak
2017. szeptember 1.: a leendő 10. évfolyamnak
2017. szeptember 4.: a leendő 11-12. évfolyamnak.

 

G I M N A Z I S T Á K !

Ebédjegyek igénylése: a Polgármesteri Hivatal 6. sz. irodájában

Augusztus 21 - Augusztus 31
7 30 - 15 30

Pénteken 7 30 - 13 00

Akinek bármilyen kedvezménye van, Tartós betegség,
Gyermekvédelmi kedvezmény, az hozza magával a másolatot,
aki Nagycsaládos azok óvodai vagy iskolalátogatási
igazolásokat hozzanak!

A 9. évfolyamos kedvezményezetteknek 50%-ot kell téríteni!

Ebédidő: 12 00 - 12 45

Ha a kollégiumi tanulók 2017.09.01-én nem tartanak igényt az étkezésre,
akkor hívják telefonon Kovácsné Varga Éva ügyintézőt.
Telefon: 06-20/377-2059

Aki 2017.08.31.-én szeretne jönni az csak a délelőtt folyamán lehetséges.

 

Tisztelt Szülők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az intézményünkben pszichológus dolgozik. Ennek során a gyerekek/tanulók körében megfigyelést végez, részt vesz a közösségek tevékenységében, foglalkozásokat tart, konzultál a pedagógusokkal, hirtelen fellépő jelentősebb problémahelyzetben segítséget nyújt.

Saját gyermekükre vonatkozóan bármikor kérhetnek tőle tájékoztatást. Amennyiben megfigyelései alapján szükségesnek látja, kezdeményezi a kapcsolatfelvételt, hogy megbeszélje Önökkel a fontosnak tartott dolgokat.

Lehetősége van arra is, hogy az egyes gyermekek/tanulók fejlődését, tanulását, beilleszkedését személyre szabottan segítse: szűrést, felmérést végezhet, kiscsoportos vagy egyéni foglalkozást tarthat. Erre akkor kerülhet sor, ha a szülők vagy a gyermek/tanuló élni kívánnak ezzel a lehetőséggel. Segítségért Önök is fordulhatnak hozzá bizalommal. A gyermekek/tanulók csak 12 éves kor felett vehetnek részt egyéni munkában a szülő bevonása nélkül.

Pszichológusként titoktartási kötelezettsége van. Ettől a kötelezettségétől csak az érintettek személyes engedélyével, vagy jogszabály által előírt esetben térhet el.

Derecske, 2014. március 03.