Társadalomismeretosztályozó- és pótvizsga tételek, 11. évfolyam (gimn.)

 

1.      Az emberi alapjogok

2.      Jogvédelem, jogorvoslat, büntetés

3.      Államformák, politikai rendszerek

4.      A demokrácia

5.      A politika intézményrendszere Magyarországon

6.      A közigazgatás szintjei és ágazatai

7.      Az önkormányzatiság és a civil szervezetek

8.      A család funkciói és történelmi változásai

9.      A társadalom és rétegződése

10.  A magyar nemzettudat és sajátosságai

11.  A vállalkozások csoportosítása

12.  A nemzetgazdaság szerkezete és főbb teljesítménymutatói

13.  Nemzetközi gazdasági szervezetek. Az Európai Unió

14.  Magyarország és a globalizáció

15.  A fenntartható fejlődés és elvei

 

A vizsga felépítése:

-          Írásbeli az egész éves anyagból.

-          Szóbeli: egy tétel húzása és kifejtése.