Aktuális információk:

A nyáron ügyintézés céljából a következő szerdai napokon tartunk ügyeletet 8 és 12 óra között:

2017. július 5.
2017. július 19.
2017. augusztus 02.
2017. augusztus 16.

A javítóvizsgák időpontja: 2017. augusztus 29. (kedd) és augusztus 30. (szerda). Mindkét napon reggel 7:30-kor kell megjelenni ünneplő ruhában és bizonyítvánnyal együtt. A beosztást aznap reggel tekinthetik meg a javítóvizsgára utasítottak.

Az első tanítási nap: 2017. szeptember 1. péntek. Reggel 8 órától ünnepélyes tanévnyitó, majd ezen a napon osztályfőnöki órák lesznek.

A tankönyvosztás rendjét a következőképpen alakul:

2017. augusztus 30.: a leendő 9.A és 9.B osztálynak
2017. augusztus 31.: a leendő 9.C és 9.D osztálynak
2017. szeptember 1.: a leendő 10. évfolyamnak
2017. szeptember 4.: a leendő 11-12. évfolyamnak.

 

G I M N A Z I S T Á K !

Ebédjegyek igénylése: a Polgármesteri Hivatal 6. sz. irodájában

Augusztus 21 - Augusztus 31
7 30 - 15 30

Pénteken 7 30 - 13 00

Akinek bármilyen kedvezménye van, Tartós betegség,
Gyermekvédelmi kedvezmény, az hozza magával a másolatot,
aki Nagycsaládos azok óvodai vagy iskolalátogatási
igazolásokat hozzanak!

A 9. évfolyamos kedvezményezetteknek 50%-ot kell téríteni!

Ebédidő: 12 00 - 12 45

Ha a kollégiumi tanulók 2017.09.01-én nem tartanak igényt az étkezésre,
akkor hívják telefonon Kovácsné Varga Éva ügyintézőt.
Telefon: 06-20/377-2059

Aki 2017.08.31.-én szeretne jönni az csak a délelőtt folyamán lehetséges.

 

osztályozóvizsga kémiából 9.osztály szakközép és gimnázium számára

felhasználható tankönyv:wajand judit.kémia 9.nemzedékek tudása tankönyvkiadó

 

I. félév

1.atom felépítése

2.izotópok

3.kvantumszámok

4.pauli elv,energiaminimum elve,hund szabály

5.héj,alhéj

6.atompályák energia sorrendje

7.atomok elektronhéj szerkezetének a felírása,cellás ábrázolás

8.a periódusos rendszer

9.atomok és ionok

10.kémiai kötések csoportosítása

11.másodrendű kötések jellemzése

12.molekulák alakja

13.molekulák polaritása

14.halmazállapotok

15.rácstípusok

 

II. félév

1.oldatok összetétele

2.oldódást kísérő energiaváltozások

3.reakcióhők kiszámítása

4.kémiai átalakulások-reakciótípusok

5.reakcióhő,képződéshő

6.reakciósebesség

7.sav-bázis reakciók

8.oldatok kémhatása,indikátorok

9.közömbösítés,hidrolízis

10.redoxireakciók

11.oxidációsszámok

12.galvánelemek

13.elektrolízis

14.elektrolízis alkalmazásai

15.standardpotenciál

16.hidrogén és vegyületei

17.nemesgázok

18.oxigén csoport elemei

19.nitrogén csoport elemei

20.szén csoport elemei

21.fémvegyületek/alkálifémek,alkáliföldfémek,vascso-port,rézcsoport/


osztályozóvizsga kémiából 10.osztály szakközép és gimnázium számára

felhasználható tankönyv: siposné dr. kerekes éva: szervetlen és szerves kémia.

 

I. félév

1.széncsoport és elemeinek vegyületei

2.alkálifémek és vegyületeik

3.aluminium és vegyületei

4.ón és az ólom

5.vascsoport

6.cinkcsoport elemei

7..szerves kémia kialakulása

8.szén vegyületek nagy száma

9..alkánok homológ sora

10.telített szénhidrogének reakciói

11.metán és etán

12.alkánok elnevezésének szabályai

13.alkének jellemzése

14..etén reakciói

15..alkinek jellemzői

16..aromás szénhidrogének

17..kőolaj,földgáz

18..több kettőskötést tartalmazó vegyületek.

 

II. félév

1.hidroxivegyületek

2.alkoholok csoportosítása

3.fenolok

4.éterek

5.oxovegyületek

6.ketonok

7.karbonsavak

8.fontosabb kis szénatomszámú karbonsavak

9.fontosabb nagy szénatomszámú karbonsavak

10.zsírok ,olajok

11.szénhidrátok

12.szőlőcukor jellemzése

13.összetett szénhidrátok

14.nitrogéntartalmú szerves vegyületek

15.aminosavak

16.fehérjék

17.nukleinsavak

18.műanyagok