Aktuális információk:

A nyáron ügyintézés céljából a következő szerdai napokon tartunk ügyeletet 8 és 12 óra között:

2017. július 5.
2017. július 19.
2017. augusztus 02.
2017. augusztus 16.

A javítóvizsgák időpontja: 2017. augusztus 29. (kedd) és augusztus 30. (szerda). Mindkét napon reggel 7:30-kor kell megjelenni ünneplő ruhában és bizonyítvánnyal együtt. A beosztást aznap reggel tekinthetik meg a javítóvizsgára utasítottak.

Az első tanítási nap: 2017. szeptember 1. péntek. Reggel 8 órától ünnepélyes tanévnyitó, majd ezen a napon osztályfőnöki órák lesznek.

A tankönyvosztás rendjét a következőképpen alakul:

2017. augusztus 30.: a leendő 9.A és 9.B osztálynak
2017. augusztus 31.: a leendő 9.C és 9.D osztálynak
2017. szeptember 1.: a leendő 10. évfolyamnak
2017. szeptember 4.: a leendő 11-12. évfolyamnak.

 

G I M N A Z I S T Á K !

Ebédjegyek igénylése: a Polgármesteri Hivatal 6. sz. irodájában

Augusztus 21 - Augusztus 31
7 30 - 15 30

Pénteken 7 30 - 13 00

Akinek bármilyen kedvezménye van, Tartós betegség,
Gyermekvédelmi kedvezmény, az hozza magával a másolatot,
aki Nagycsaládos azok óvodai vagy iskolalátogatási
igazolásokat hozzanak!

A 9. évfolyamos kedvezményezetteknek 50%-ot kell téríteni!

Ebédidő: 12 00 - 12 45

Ha a kollégiumi tanulók 2017.09.01-én nem tartanak igényt az étkezésre,
akkor hívják telefonon Kovácsné Varga Éva ügyintézőt.
Telefon: 06-20/377-2059

Aki 2017.08.31.-én szeretne jönni az csak a délelőtt folyamán lehetséges.

 

Földrajz osztályozó- és pótvizsga tételek – 9. osztály

Gimnázium

I. félév

1.             Csillagok, csillagrendszerek

2.             A Nap

3.             A Naprendszer

4.             A Hold

5.             A Föld és mozgásai

6.             A térkép

7.             A Föld belső szerkezete

8.             A kőzetlemezek mozgása

9.             A vulkáni tevékenység

10.         A szerkezeti mozgások (földrengés, gyűrődés, vetődés)

11.         A hegységképződés

12.         A kőzetek csoportosítása

13.         Ásványkincsek és energiahordozók keletkezése

14.         A talaj

15.         A Föld története

16.         A földrészek szerkezete és domborzata  

 

II. félév

17.         A légkör anyaga és szerkezete

18.         A levegő felmelegedése

19.         A hőmérséklet, a szél és a csapadék

20.         Ciklonok, anticiklonok, frontok

21.         A nagy földi légkörzés

22.         A monszum

23.         A vízburok felosztása – óceánok, tengerek

24.         A tengervíz mozgásai

25.         A felszín alatti vízek

26.         Az állóvizek

27.         A folyóvizek

28.         Az éghajlati és a földrajzi övezetesség

29.         A forró övezet

30.         A mérsékelt övezet

31.         A hideg övezet és a függőleges övezetesség

32.         A világnépesség növekedése

33.         A népesség összetétele és oszlása

34.         A települések

 

A vizsga menete:

Írásbeli: Feladatlap a félévi illetve az egész évi tananyagból.

Szóbeli: Egy szóbeli tétel húzása, majd kifejtése a félévi illetve az egész évi tételsorból

 

Földrajz atlasz mind az írásbeli, mind a szóbeli vizsgán használható.

 

 

9. osztály szakközépiskola földrajz pót- és osztályozó vizsga tételei

I. félév

         1.             A Naprendszer általános jellemzése. A Nap és a nagybolygók.

2.             A Hold.

3.             A Föld, mint égitest. A Föld mozgásai.

4.             A térkép.

5.             A Föld belső szerkezete és a kőzetlemezek.

6.             A vulkáni tevékenység és a földrengések.

7.             A hegységképződés.

8.             A kőzetek és csoportosításuk.

9.             Az ásványkincsek és az energiahordozók.

10.         Földtörténet.

11.         A földrészek szerkezete és domborzata.

12.         A légkör anyaga és szerkezete.

13.         A levegő felmelegedése.

14.         A hőmérséklet, a légnyomás és a szél.

15.         A csapadékképződés.

16.         Ciklonok, anticiklonok.

17.         A nagy földi légkörzés.

 

II. félév

18.         A vízburok felosztása.

19.         A tengervíz mozgásai.

20.         A felszín alatti vízek.

21.         Az állóvízek.

22.         A folyóvízek.

23.         A talaj.

24.         Az éghajlati és a földrajzi övezetesség.

25.         A forró övezet.

26.         A mérsékelt övezet.

27.         A hideg övezet és a függőleges övezetesség.

28.         A világnépesség növekedése.

29.         A népesség összetétele, eloszlása.

30.         A települések.

31.         A világgazdaság építőkövei, az államok.

32.         A gazdasági és foglalkozási szerkezet.

33.         A multik és a globalizáció.

34.         A pénz a világgazdaságban.

35.         A globális problémák.

 

A vizsga menete:

Írásbeli: Feladatlap a félévi illetve az egész évi tananyagból.

Szóbeli: Egy szóbeli tétel húzása, majd kifejtése a félévi illetve az egész évi tételsorból

 

Földrajz atlasz mind az írásbeli, mind a szóbeli vizsgán használható.

 

Földrajz osztályozó- és pótvizsga tételek – 10. osztály

Gimnázium

I. félév

        1.             A világgazdaság építőkövei az államok

2.             A gazdasági és foglalkozási szerkezet

3.             A multik és a globalizáció

4.             A pénz a világgazdaságban

5.             Az Európai Unió

6.             A Benelux-államok

7.             Nagy-Britannia

8.             Franciaország

9.             Olaszország

10.         Észak-Európa

11.         Németország

12.         Ausztria és a Svájc

13.         Kelet-Közép-Európa és Délkelet-Európa

14.         Oroszország

 

II. félév

15.         Magyaroszág természeti és társadalmi erőforrásai

16.         A magyar gazdasági átalakulás két évtizede

17.         Közép-Magyaroszág és Budapest

18.         Nyugat-Dunántúl

19.         Közép-és Dél-Dunántúl

20.         Észak-Magyarország

21.         Régiók az Alföldön

22.         Törökország és Izrael

23.         A Közel-Kelet arab országai

24.         Afrika

25.         Az Amerikai Egyesült Államok

26.         Latin-Amerika

27.         Japán

28.         Az újonnan iparosodó országok

29.         Kína

30.         India

31.         Földünk – a túlzsúfolt bolygó

32.         Bőség és éhinség között

33.         Elfogynak a Föld kincsei?

34.         A fenntartható fejlődés

 

A vizsga menete:

Írásbeli: Feladatlap a félévi illetve az egész évi tananyagból.

Szóbeli: Egy szóbeli tétel húzása, majd kifejtése a félévi illetve az egész évi tételsorból

 

Földrajz atlasz mind az írásbeli, mind a szóbeli vizsgán használható.

 

 

Földrajz osztályozó- és pótvizsga tételek – 10. osztály

Szakközépiskola

I. félév

         1.             Az Európai Unió

2.             A Benelux-államok

3.             Nagy-Britannia

4.             Franciaország

5.             Olaszország

6.             Németország

7.             Ausztria és Svájc

8.             Kelet-Közép-Európa és Délkelet-Európa

9.             Oroszország

10.         Magyarország természeti és társadalmi erőforrásai

11.         A magyar gazdasági átalakulás két évtizede

 

 

II. félév

12.         Közép-Magyarország és Budapest

13.         Nyugat-Dunántúl

14.         Közép- és Dél-Dunántúl

15.         Észak-Magyarország

16.         Régiók az Alföldön

17.         A Közel-Kelet országai (Izrael is)

18.         Afrika

19.         Az Amerikai Egyesült Államok

20.         Latin-Amerika

21.         Japán és az újonnan iparosodó országok

22.         Kína

23.         India

 

A vizsga menete:

Írásbeli: Feladatlap a félévi illetve az egész évi tananyagból.

Szóbeli: Egy szóbeli tétel húzása, majd kifejtése a félévi illetve az egész évi tételsorból

 

Földrajz atlasz mind az írásbeli, mind a szóbeli vizsgán használható.