Aktuális információk:

A nyáron ügyintézés céljából a következő szerdai napokon tartunk ügyeletet 8 és 12 óra között:

2017. július 5.
2017. július 19.
2017. augusztus 02.
2017. augusztus 16.

A javítóvizsgák időpontja: 2017. augusztus 29. (kedd) és augusztus 30. (szerda). Mindkét napon reggel 7:30-kor kell megjelenni ünneplő ruhában és bizonyítvánnyal együtt. A beosztást aznap reggel tekinthetik meg a javítóvizsgára utasítottak.

Az első tanítási nap: 2017. szeptember 1. péntek. Reggel 8 órától ünnepélyes tanévnyitó, majd ezen a napon osztályfőnöki órák lesznek.

A tankönyvosztás rendjét a következőképpen alakul:

2017. augusztus 30.: a leendő 9.A és 9.B osztálynak
2017. augusztus 31.: a leendő 9.C és 9.D osztálynak
2017. szeptember 1.: a leendő 10. évfolyamnak
2017. szeptember 4.: a leendő 11-12. évfolyamnak.

 

G I M N A Z I S T Á K !

Ebédjegyek igénylése: a Polgármesteri Hivatal 6. sz. irodájában

Augusztus 21 - Augusztus 31
7 30 - 15 30

Pénteken 7 30 - 13 00

Akinek bármilyen kedvezménye van, Tartós betegség,
Gyermekvédelmi kedvezmény, az hozza magával a másolatot,
aki Nagycsaládos azok óvodai vagy iskolalátogatási
igazolásokat hozzanak!

A 9. évfolyamos kedvezményezetteknek 50%-ot kell téríteni!

Ebédidő: 12 00 - 12 45

Ha a kollégiumi tanulók 2017.09.01-én nem tartanak igényt az étkezésre,
akkor hívják telefonon Kovácsné Varga Éva ügyintézőt.
Telefon: 06-20/377-2059

Aki 2017.08.31.-én szeretne jönni az csak a délelőtt folyamán lehetséges.

 

osztályozó vizsga szakközépiskolásoknak fizikából 9. osztály

I.félév

1.tájékozódás térben és időben

2.járművek gyorsasága

3.szabadesés

4.változó mozgások

5.körmozgás

6.tehetetlenség törvénye

7.dinamika alaptörvénye

8.newton iii.és iv.törvénye

9.erőfajták

10.általános tömegvonzás törvénye

11.kepler törvények

12.munka

13.energiafajták

14.teljesítmény, hatásfok

15.forgatónyomaték

 

II. félév

1.egyszerű gépek

2.rezgőmozgás

3.ingamozgás

4.csillapított és csillapítatlan rezgések

5.hullámmozgás

6.hőmennyiség

7.hőkapacitás, fajhő

8.hősugárzás

9.hővezetés, hőáramlás

10.hőtan i.főtétele

11.gázok állapotváltozásai

12.hőtan ii.főtétele

13.láncreakció

14.atomreaktor

15nukleáris fegyverek


osztályozóvizsga szakközépiskolásoknak fizika 10.osztály.

felhasználható tankönyv: dégen csaba. fizika 10. víz, levegő,elektromosság.nemzedékek tudása tankönyvkiadó.

I. félév

1.a víz 3 halmazállapota

2.jég olvadása, víz fagyása

3.víz forrása, vízgőz lecsapódása

4.felületi feszültség

5.hidrosztatikai nyomás

6.felhajtóerő

7.légnyomás, és mérése

8.időjárás elemei

9.légi közlekedés

10.ember hatása a természeti környezetre

11.környezetszennyezés típusai

12.globális felmelegedés

13.hang keletkezése és terjedése

14.hangszerek fizikája

15.hallható és nem hallható hangok

 

II. félév

1.elektromos alapjelenségek

2.coulomb törvény

3.elektromos mező munkája

4.kondenzátorok

5.áramerősség

6.ellenállás

7.soros kapcsolás

8.párhuzamos kapcsolás

9.áram hatásai

10.elektromos fogyasztás

11.elektrokémiai alapfogalmak

12.galvánelem, akkumulátor

13.mágneses alapjelenségek

14.transzformátor


osztályozóvizsga fizikából 9. osztály számára gimnázium/

felhasználható tankönyv. csajági sándor. fizika 9.nemzedékek tudása tankönyvkiadó

I. félév

1.egyenesvonalú egyenletes mozgás jellemzése

2.sebesség, átlagsebesség

3.szabadesés

4.tehetetlenség törvénye

5.lendület, lendületmegmaradás törvénye

6.erő, newton ii.törvénye

7.négyzetes úttörvény

8.munka

9.munkatétel

10.helyzeti energia

11.Newton iii és iv.törvénye

 

II. félév

1.egyenletes körmozgás

2.általános tömegvonzás törvénye

3.kepler törvények

4.forgatónyomaték

5.merev testek egyensúlya

6.egyszerű gépek

7.munka

8.mozgási energia

9.munkatétel

10.rugalmassági energia

11.emelési munka

12.súrlódási erő

13.teljesítmény, hatásfok

14.ütközések energiaviszonyai

15.energia előállítása és felhasználása

 

osztályozóvizsga fizikából 11. osztály

I. félév

1rezgőmozgás jellemzése

2.fonalinga

3.rezgések szuperpozíciója

4.hullámok csoportosítása

5.hullámok törése,visszaverődése

6.interferencia

7.hanghullámok

8.rezgőkör

9.fényhullámok terjedése vákuumban

10.optikai eszközök

11.színfelbontás,színképek

 

II. félév

1.fényelektromos jelenség

2.foton tulajdonságai

3.atommodellek

4.radioaktivitás

5.sugárzásmérő eszközök

6.maghasadás

7.láncreakció

8.paksi atomerőmű felépítése

9.csernobili atomerőmű balaeset

10.magfúzió

11.csillagászati megfigyelőeszközök

12.a nap

13.üstökösök, meteoritok