Aktuális információk:

A nyáron ügyintézés céljából a következő szerdai napokon tartunk ügyeletet 8 és 12 óra között:

2017. július 5.
2017. július 19.
2017. augusztus 02.
2017. augusztus 16.

A javítóvizsgák időpontja: 2017. augusztus 29. (kedd) és augusztus 30. (szerda). Mindkét napon reggel 7:30-kor kell megjelenni ünneplő ruhában és bizonyítvánnyal együtt. A beosztást aznap reggel tekinthetik meg a javítóvizsgára utasítottak.

Az első tanítási nap: 2017. szeptember 1. péntek. Reggel 8 órától ünnepélyes tanévnyitó, majd ezen a napon osztályfőnöki órák lesznek.

A tankönyvosztás rendjét a következőképpen alakul:

2017. augusztus 30.: a leendő 9.A és 9.B osztálynak
2017. augusztus 31.: a leendő 9.C és 9.D osztálynak
2017. szeptember 1.: a leendő 10. évfolyamnak
2017. szeptember 4.: a leendő 11-12. évfolyamnak.

 

G I M N A Z I S T Á K !

Ebédjegyek igénylése: a Polgármesteri Hivatal 6. sz. irodájában

Augusztus 21 - Augusztus 31
7 30 - 15 30

Pénteken 7 30 - 13 00

Akinek bármilyen kedvezménye van, Tartós betegség,
Gyermekvédelmi kedvezmény, az hozza magával a másolatot,
aki Nagycsaládos azok óvodai vagy iskolalátogatási
igazolásokat hozzanak!

A 9. évfolyamos kedvezményezetteknek 50%-ot kell téríteni!

Ebédidő: 12 00 - 12 45

Ha a kollégiumi tanulók 2017.09.01-én nem tartanak igényt az étkezésre,
akkor hívják telefonon Kovácsné Varga Éva ügyintézőt.
Telefon: 06-20/377-2059

Aki 2017.08.31.-én szeretne jönni az csak a délelőtt folyamán lehetséges.

 

Filozófia osztályozó – és pótvizsga tételek, 12. évfolyam (gimn.)

 

1.      A görög filozófia kezdetei és a szofisták

2.      A klasszikus görög filozófia nagy alakjai; Szókratész, Platón, Arisztotelész

3.      Az antik filozófia vége; sztoicizmus, epikureizmus, újplatonizmus

4.      A kereszténység

5.      A patrisztika; Szent Ágoston

6.      A skolasztika; Aquinói Szent Tamás

7.      Humanizmus, reneszánsz, reformáció

8.      Az újkori filozófia megalapozása; Bacon, Descartes

9.      Az újkori filozófia első nagy rendszerei: Hobbes, Spinoza

10.  A felvilágosodás

11.  A klasszikus német filozófia; Kant, Hegel

12.  Irracionalista életfilozófiák

13.  A marxizmus

14.  Az egzisztencializmus

15.  Modern filozófiai irányzatok

 

 

A vizsga felépítése:

-          Írásbeli az egész éves anyagból.

-          Szóbeli: egy tétel kifejtése.