Filozófia osztályozó – és pótvizsga tételek, 12. évfolyam (gimn.)

 

1.      A görög filozófia kezdetei és a szofisták

2.      A klasszikus görög filozófia nagy alakjai; Szókratész, Platón, Arisztotelész

3.      Az antik filozófia vége; sztoicizmus, epikureizmus, újplatonizmus

4.      A kereszténység

5.      A patrisztika; Szent Ágoston

6.      A skolasztika; Aquinói Szent Tamás

7.      Humanizmus, reneszánsz, reformáció

8.      Az újkori filozófia megalapozása; Bacon, Descartes

9.      Az újkori filozófia első nagy rendszerei: Hobbes, Spinoza

10.  A felvilágosodás

11.  A klasszikus német filozófia; Kant, Hegel

12.  Irracionalista életfilozófiák

13.  A marxizmus

14.  Az egzisztencializmus

15.  Modern filozófiai irányzatok

 

 

A vizsga felépítése:

-          Írásbeli az egész éves anyagból.

-          Szóbeli: egy tétel kifejtése.