Etika osztályozó- és pótvizsga tételek, 11. évfolyam

 

1.      Az etika fogalma, jelentése, megalapozása

2.      Az etika felosztása

3.      Tekintélyelvű és humanista etika

4.      Az ember, mint erkölcsi lény

5.      Ember és társadalom

6.      A habitus

7.      A szolidaritás

8.      Az abortusz etikai megközelítése

9.      Eutanázia és a halálbüntetés

10.  A szexualitás etikai kérdései

11.  Az alkoholizmus

12.  Az élővilág védelme

13.  Becsület és lelkiismeret

14.  Az erkölcsi cselekedet – a szabadság

15.  A nemek egyenlősége

16.  A kisebbségek megközelítése – a diszkrimináció

 

 

 

A vizsga felépítése:

-          Írásbeli az egész éves anyagból.

-          Szóbeli: egy tétel a tételsorból.