Aktuális információk:

A nyáron ügyintézés céljából a következő szerdai napokon tartunk ügyeletet 8 és 12 óra között:

2017. július 5.
2017. július 19.
2017. augusztus 02.
2017. augusztus 16.

A javítóvizsgák időpontja: 2017. augusztus 29. (kedd) és augusztus 30. (szerda). Mindkét napon reggel 7:30-kor kell megjelenni ünneplő ruhában és bizonyítvánnyal együtt. A beosztást aznap reggel tekinthetik meg a javítóvizsgára utasítottak.

Az első tanítási nap: 2017. szeptember 1. péntek. Reggel 8 órától ünnepélyes tanévnyitó, majd ezen a napon osztályfőnöki órák lesznek.

A tankönyvosztás rendjét a következőképpen alakul:

2017. augusztus 30.: a leendő 9.A és 9.B osztálynak
2017. augusztus 31.: a leendő 9.C és 9.D osztálynak
2017. szeptember 1.: a leendő 10. évfolyamnak
2017. szeptember 4.: a leendő 11-12. évfolyamnak.

 

G I M N A Z I S T Á K !

Ebédjegyek igénylése: a Polgármesteri Hivatal 6. sz. irodájában

Augusztus 21 - Augusztus 31
7 30 - 15 30

Pénteken 7 30 - 13 00

Akinek bármilyen kedvezménye van, Tartós betegség,
Gyermekvédelmi kedvezmény, az hozza magával a másolatot,
aki Nagycsaládos azok óvodai vagy iskolalátogatási
igazolásokat hozzanak!

A 9. évfolyamos kedvezményezetteknek 50%-ot kell téríteni!

Ebédidő: 12 00 - 12 45

Ha a kollégiumi tanulók 2017.09.01-én nem tartanak igényt az étkezésre,
akkor hívják telefonon Kovácsné Varga Éva ügyintézőt.
Telefon: 06-20/377-2059

Aki 2017.08.31.-én szeretne jönni az csak a délelőtt folyamán lehetséges.

 

Etika osztályozó- és pótvizsga tételek, 11. évfolyam

 

1.      Az etika fogalma, jelentése, megalapozása

2.      Az etika felosztása

3.      Tekintélyelvű és humanista etika

4.      Az ember, mint erkölcsi lény

5.      Ember és társadalom

6.      A habitus

7.      A szolidaritás

8.      Az abortusz etikai megközelítése

9.      Eutanázia és a halálbüntetés

10.  A szexualitás etikai kérdései

11.  Az alkoholizmus

12.  Az élővilág védelme

13.  Becsület és lelkiismeret

14.  Az erkölcsi cselekedet – a szabadság

15.  A nemek egyenlősége

16.  A kisebbségek megközelítése – a diszkrimináció

 

 

 

A vizsga felépítése:

-          Írásbeli az egész éves anyagból.

-          Szóbeli: egy tétel a tételsorból.