9. évfolyam

1.      Fegyveres szervek helye, szerepe a társadalomban, főbb rendészeti jogszabályok

2.      Rendészet alapfogalmai (rend, közrend, határrend, biztonság, nemzetbiztonság, közbiztonság, rendvédelem, katasztrófavédelem)

3.      Fegyveres rendvédelmi szervek csoportosítása, irányítása: a Belügyminisztérium

4.      Rendőrség (szolgálati tagozódás, működés szabályai, irányítása és vezetése)

5.      Terrorelhárítási Központ

6.      Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ

7.      Nemzetbiztonsági Szolgálatok szervezete, jogállása

8.      Alkotmányvédelmi Hivatal

9.      Információs Hivatal

10.  Nemzetbiztonsági Szakszolgálat

11.  Nemzeti Adó- és Vámhivatal

12.  Nemzeti Védelmi Szolgálat

13.  Katasztrófavédelmi Szervezet (Tűzoltóság, Polgári Védelem, Iparbiztonság)

14.  Büntetés-végrehajtás Szervezete (jogforrása, feladatai)

15.  Együttműködés a rendvédelmi szervek között

16.  Magyarország biztonsága és biztonsági stratégiája, a rendészti tevékenységet végző állami, önkormányzati és civil szervezetek

17.  A rendőri intézkedések és eljárások alapjai

18.  Katasztrófavédelmi intézkedések, eljárások alapjai

19.  BV szervek, feladatai, eljárásai

20.  A civil vagyonvédelem története, kialakulása hazánkban

21.  Vagyonvédelmi szervek tevékenysége és működésük feltételei

22.  Alapfogalmak, jogi háttér-környezet

23.  Vagyonvédelmi cég, társaság alapítása

24.  A vagyon- és titokvédelemre vonatkozó szabályok

25.  Vagyonőr általános feladatai

26.  Szakmai Kamara jogállása, feladatai

27.  Etikai eljárás szabályai

28.  A törvényességi felügyelet

29.  Hazánk rendvédelmi történetének főbb szakaszai

30.  Az államalapítástól a török kiűzéséig

31.  A hódoltsági területek sajátos közigazgatása (kádik, vilajet)

32.  A török kiűzésétől 1848-ig

33.  Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc idején

34.  A dualizmus korában

35.  A két világháború között

36.  Az 1945 és 1989 közötti időszakban

37.  A nemzetközi együttműködéseink kialakítása

38.  A modern rendfenntartó testületek felépítése, modellje

39.  A fegyveres szervekre vonatkozó munka-, baleset-, tűz-, környezetvédelmi szabályok, előírások

40.  Elsősegélynyújtás általános és speciális szabályai

41.  Vagyonőr elsősegély nyújtási kötelezettsége

42.  A rendőr intézkedési kötelezettsége

43.  BV munkavédelmi alapismeretek

44.  Katasztrófavédelmi munkavédelmi alapismeretek

45.  Környezetvédelme fogalma, területei, érvényesülése a fegyveres szerveknél

 

10. évfolyam

 

1.      Adat- és titokvédelemre vonatkozó előírások, titoktartási szabályok. Az ügykezeléssel kapcsolatos legfontosabb fogalmak. Iratok védelmével kapcsolatos szabályok.

2.      Egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasság vizsgálatára vonatkozó rendelkezések. A szolgálati viszony tartalma.

3.      Beosztási, rendfokozati előmeneteli rendszer. A fegyveres szerv tagját megillető jogosultságok és elvárások.

4.      A szolgálat ellátására vonatkozó általános rendelkezések.

5.      Szolgálaton kívüli magatartási szabályok Rendőri Hivatás Etikai Kódexe, a Büntetés- végrehajtási szervezet Etikai Kódexe.

6.      A hierarchia jelentősége és szerepe a fegyveres szerveknél. A rendőr magatartására vonatkozó általános szabályok. Parancs, utasítás fogalma, végrehajtásának rendje.

7.      Alapvető alaki előírások: megjelenés, öltözködés, ápoltság. Az egyenruha viselésének szabályai. 

8.      A szolgálatokra vonatkozó felkészülés, a szolgálat átadására, átvételére és teljesítésére vonatkozó szabályok, szolgálati okmányok.

9.      A szolgálat ellátása során alkalmazható ellenőrző, átvizsgáló eszközök, azok jogszerű alkalmazása.

10.  Az őr-, járőr-, bolti őr-, recepciós szolgálat alapelvei, végrehajtásának rendje és szabályai.

11.  A védelmi rendszer elemei. Az elektronikai védelme, fogalma, elemei. A mechanikai védelmi rendszerek. A mechanikus védelem lehetőségei és feltételei. Az objektumvédelem alapjai és fogalma. Az objektumok csoportosítása,  a komplex védelem.

12.  A rendezvénybiztosítás fogalma, helye, szerepe a vagyonvédelemben. A rendezvények fajtái és csoportosítása.

13.  Égéselmélet és oltóanyag alapismeret. Az égés és a tűz általános jellemzése, fogalma, kialakulása, terjedése, osztályozása. A tűz kísérő jelenségei, paraméterei zónái, veszélyei. A láng jellemzése, szerkezete, tulajdonságai. A gázcsere fogalma, kialakulása, lefolyása.

14.  A különböző halmazállapotú anyagok égésének sajátosságai, jellemzése. Az égés megszűntetésének módjai. Tűzoltóanyagok jellemzése, csoportosítása, felhasználási lehetőségei. A tűzoltó vízsugár képzése, formái és ezek jellemzése. Tűzoltási és műszaki mentési alapismeretek.

15.  Az ember, állat, tárgymentések jellemzése, sajátosságai. tűzoltási és műszaki, mentési tevékenység vezetése. A tűzmegelőzés helye, szerepe. Személyek biztonságát szolgáló szabályok rendszere. A tűzoltás alapvető feltételei: biztosító szabályok.

16.  A büntetés-végrehajtási nevelés pedagógiai hátrányai. A büntetés-végrehajtási nevelés történeti-ideológiai változásai.

17.  A szabadságharc-büntetés végrehajtása, célja. A büntetés- végrehajtási nevelés fogalma, története.

18.  A börtön sajátos környezete, a börtön személyzete, a fogvatartotti hierarchia, informális háló. A nevelés jogszabályi háttere-, eszközei, ösztönzés, fegyelmezés-jutalmazás.

19.  Eltérő nevelési igényű csoportok (HSR körlet, KBK, fiatalkorúak, nők, első bűntényesek).