11. évfolyam

I. félév kérdései Belügyi rendészeti Ismeretekből

A rend, a közrend (belső rend) és a határrend.

A biztonság, a nemzetbiztonság és a közbiztonság.

A rendvédelem, a közrend és a közbiztonság védelme, az államhatár rendjének védelme.

A katasztrófavédelem és a polgári védelem.

A katasztrófák felosztása.

A rendészet szervei.

A belügyi rendészeti szervek rendeltetése, jogállása és feladatai.

A Rendőrség, a katasztrófavédelem szervezeti felépítése, erői (személyi állománya) és eszközei.

A rendészeti szervek irányítása és vezetése.

A II. félév kérdései

A kényszerítő eszközök és alkalmazásuk legfontosabb szabályai.

A belügyi rendészeti szervek együttműködése, kapcsolata a társadalmi szervekkel, szervezetekkel, lakossággal és a civil kontroll.

A rendészeti szervek filozófiája.

A Rendőrség szervei által alkalmazott szolgálati tevékenységek jellemzése.

A katasztrófavédelmi szolgálati tevékenységek jellemzői.

Rendfokozatok és állománycsoportok.

A szolgálati érintkezés főbb szabályai.

Az alakiság jelentősége.

A főbb alaki elvárások és követelmények.

12. évfolyam kérések Belügyi Rendészeti Ismeretekből

I. félév

A jogellenes cselekmények értelmezése, felosztása, a velük szembeni fellépést szabályozó jogszabályok.

A szabálysértés fogalma, elkövetői, a felróhatóság és a felróhatósági akadályok, az elkövetőkkel szemben alkalmazható szabálysértési szankciók.

A szabálysértési ügyekben eljáró hatóságok, az eljárásban részt vevő személyek.

A szabálysértési eljárás szakaszai, lefolytatásának rendje, főbb szabályai.

A Rendőrség és a Határőrség tevékenysége során előforduló főbb szabálysértési tényállások köznapi értelmezése, gyakorlati jellemzői.

A bűncselekmény fogalma, felosztása, elkövetői.

A tényállások fajtái, az általános törvényi tényállás szerkezete.

A büntethetőségi akadályok.

Az elkövetőkkel szemben alkalmazható szankciók.

II. félév

A Rendőrség  tevékenysége során előforduló főbb bűncselekmények köznapi értelmezése, gyakorlati jellemzői.

A büntetőeljárás elvei.

A büntetőügyekben eljáró hatóságok, az eljárásban részt vevő személyek.

A büntetőeljárás szakaszai.

A bűncselekmény nyomozása során alkalmazható krimináltechnikai eszközök.

A büntetőeljárási cselekmények és az azokkal kapcsolatos krimináltaktikai ajánlások és módszerek.

A terep fogalma, fajtái, jellemzői, a világtájak meghatározása.

A térkép fogalma, fajtái, méretaránya.

A térképi jelek és jelzések.

A térkép tájolása.

A tájékozódás fogalma, szerepe az ember és a rendészeti szervek tevékenységében.

Az iránytű, a tájoló és a távcső használata.

A közúthálózat számozása, a közúti gépjárművek országjelzései, a magyar rendszámtáblák ismertető jegyei.