A betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége a Derecskei I. Rákóczi György Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégiumban a 2016/2017-es tanévben

Pedagógus végzettsége

Pedagógusszám

magyar nyelvet és irodalmat oktató - egyetemi végzettséggel

6

történelmet oktató - egyetemi végzettséggel

7

matematikát oktató - egyetemi végzettséggel

7

informatikát oktató - egyetemi végzettséggel

3

angol nyelvet oktató egyetemi végezettséggel

5

fizikát oktató - egyetemi végzettséggel

1

kémiát oktató - egyetemi végzettséggel

2

biológiát oktató - egyetemi végzettséggel

1

földrajzot oktató egyetemi végzettséggel

2

testnevelést oktató - főiskolai végzettséggel

2

testnevelést oktató - egyetemi végzettséggel

3

német nyelvet oktató - főiskolai végzettséggel

1

német nyelvet oktató - egyetemi végzettséggel

4

képi ábrázolás alapszakos festő (festészet szakirányon) - főiskolai végzettséggel, okleveles ének-zene tanár - egyetemi végzettséggel, tánc és dráma oktató - főiskolai végzettséggel.

1

szakmai elméleti/gyakorlati tantárgyat oktató főiskolai végzettséggel

7

etikát oktató

1

A nevelő-oktató munkát segítők száma, iskolai végzettsége, szakképzettsége:

Munkakör

Végzettség

Létszám

iskolatitkár

érettségi

2

laboráns

érettségi

1

ügyviteli dolgozó

érettségi

1

fűtő-karbantartó

szakmunkás bizonyítvány

2

rendszergazda

érettségi, felsőfokú OKJ

1

portás

szakmunkás bizonyítvány

1