Aktuális információk:

A nyáron ügyintézés céljából a következő szerdai napokon tartunk ügyeletet 8 és 12 óra között:

2017. július 5.
2017. július 19.
2017. augusztus 02.
2017. augusztus 16.

A javítóvizsgák időpontja: 2017. augusztus 29. (kedd) és augusztus 30. (szerda). Mindkét napon reggel 7:30-kor kell megjelenni ünneplő ruhában és bizonyítvánnyal együtt. A beosztást aznap reggel tekinthetik meg a javítóvizsgára utasítottak.

Az első tanítási nap: 2017. szeptember 1. péntek. Reggel 8 órától ünnepélyes tanévnyitó, majd ezen a napon osztályfőnöki órák lesznek.

A tankönyvosztás rendjét a következőképpen alakul:

2017. augusztus 30.: a leendő 9.A és 9.B osztálynak
2017. augusztus 31.: a leendő 9.C és 9.D osztálynak
2017. szeptember 1.: a leendő 10. évfolyamnak
2017. szeptember 4.: a leendő 11-12. évfolyamnak.

 

G I M N A Z I S T Á K !

Ebédjegyek igénylése: a Polgármesteri Hivatal 6. sz. irodájában

Augusztus 21 - Augusztus 31
7 30 - 15 30

Pénteken 7 30 - 13 00

Akinek bármilyen kedvezménye van, Tartós betegség,
Gyermekvédelmi kedvezmény, az hozza magával a másolatot,
aki Nagycsaládos azok óvodai vagy iskolalátogatási
igazolásokat hozzanak!

A 9. évfolyamos kedvezményezetteknek 50%-ot kell téríteni!

Ebédidő: 12 00 - 12 45

Ha a kollégiumi tanulók 2017.09.01-én nem tartanak igényt az étkezésre,
akkor hívják telefonon Kovácsné Varga Éva ügyintézőt.
Telefon: 06-20/377-2059

Aki 2017.08.31.-én szeretne jönni az csak a délelőtt folyamán lehetséges.

 

A betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége a Derecskei I. Rákóczi György Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégiumban a 2016/2017-es tanévben

Pedagógus végzettsége

Pedagógusszám

magyar nyelvet és irodalmat oktató - egyetemi végzettséggel

6

történelmet oktató - egyetemi végzettséggel

7

matematikát oktató - egyetemi végzettséggel

7

informatikát oktató - egyetemi végzettséggel

3

angol nyelvet oktató egyetemi végezettséggel

5

fizikát oktató - egyetemi végzettséggel

1

kémiát oktató - egyetemi végzettséggel

2

biológiát oktató - egyetemi végzettséggel

1

földrajzot oktató egyetemi végzettséggel

2

testnevelést oktató - főiskolai végzettséggel

2

testnevelést oktató - egyetemi végzettséggel

3

német nyelvet oktató - főiskolai végzettséggel

1

német nyelvet oktató - egyetemi végzettséggel

4

képi ábrázolás alapszakos festő (festészet szakirányon) - főiskolai végzettséggel, okleveles ének-zene tanár - egyetemi végzettséggel, tánc és dráma oktató - főiskolai végzettséggel.

1

szakmai elméleti/gyakorlati tantárgyat oktató főiskolai végzettséggel

7

etikát oktató

1

A nevelő-oktató munkát segítők száma, iskolai végzettsége, szakképzettsége:

Munkakör

Végzettség

Létszám

iskolatitkár

érettségi

2

laboráns

érettségi

1

ügyviteli dolgozó

érettségi

1

fűtő-karbantartó

szakmunkás bizonyítvány

2

rendszergazda

érettségi, felsőfokú OKJ

1

portás

szakmunkás bizonyítvány

1