Aktuális információk:

A nyáron ügyintézés céljából a következő szerdai napokon tartunk ügyeletet 8 és 12 óra között:

2017. július 5.
2017. július 19.
2017. augusztus 02.
2017. augusztus 16.

A javítóvizsgák időpontja: 2017. augusztus 29. (kedd) és augusztus 30. (szerda). Mindkét napon reggel 7:30-kor kell megjelenni ünneplő ruhában és bizonyítvánnyal együtt. A beosztást aznap reggel tekinthetik meg a javítóvizsgára utasítottak.

Az első tanítási nap: 2017. szeptember 1. péntek. Reggel 8 órától ünnepélyes tanévnyitó, majd ezen a napon osztályfőnöki órák lesznek.

A tankönyvosztás rendjét a következőképpen alakul:

2017. augusztus 30.: a leendő 9.A és 9.B osztálynak
2017. augusztus 31.: a leendő 9.C és 9.D osztálynak
2017. szeptember 1.: a leendő 10. évfolyamnak
2017. szeptember 4.: a leendő 11-12. évfolyamnak.

 

G I M N A Z I S T Á K !

Ebédjegyek igénylése: a Polgármesteri Hivatal 6. sz. irodájában

Augusztus 21 - Augusztus 31
7 30 - 15 30

Pénteken 7 30 - 13 00

Akinek bármilyen kedvezménye van, Tartós betegség,
Gyermekvédelmi kedvezmény, az hozza magával a másolatot,
aki Nagycsaládos azok óvodai vagy iskolalátogatási
igazolásokat hozzanak!

A 9. évfolyamos kedvezményezetteknek 50%-ot kell téríteni!

Ebédidő: 12 00 - 12 45

Ha a kollégiumi tanulók 2017.09.01-én nem tartanak igényt az étkezésre,
akkor hívják telefonon Kovácsné Varga Éva ügyintézőt.
Telefon: 06-20/377-2059

Aki 2017.08.31.-én szeretne jönni az csak a délelőtt folyamán lehetséges.

 

Nagy József
intézményvezető
magyar nyelv és irodalom-történelem
Káplárné Bacskai Mariann
intézményvezető-helyettes
matematika-informatika

 

 
 
  Varga-Házi Anikó
kollégium-vezető
német nyelv
 
Badar Ildikó
angol nyelv
 
   

Balázs Sándor
kollégiumi nevelőtanár

 

  Balogh János
százados óraadó
katonai alapismeretek

 
   
Baranya Károly
matematika-informatika-fizika
 
Csiginé Nagy Krisztina
magyar nyelv és irodalom-történelem
   
 

Dobai Szilvia
magyar nyelv és irodalom
 
 
  Dr. Péterffy Albert
óraadó
belügyi rendészeti ismeretek, fegyveres szervek és vagyonvédelem
   
 
  Fábiánné Forrai Aranka
magyar nyelv és irodalom
 
 Faggyas Viktória
biológia-kémia
   
 
Farkasvölgyi Győző
történelem-földrajz
 
Farkasvölgyi Győzőné
 történelem-földrajz
   
 
Fekete Attila
kollégiumi nevelőtanár

Gombosné Kovács Kinga
(helyettesítő tanár)
matematika
   
 
Herczeg Marianna Krisztina
magyar nyelv és irodalom-történelem
   Kabai Zsuzsanna
(helyettesítő tanár)
matematika
   
Kesjár András
testnevelés
 
  Kesjárné Sós Anikó
kollégiumi nevelőtanár
   
Kiss Andrea
matematika-informatika
 

Kocsisné Sebestyén Ildikó
matematika
   
Kovács Attila
testnevelés
 
Kovácsné Péter Anita
matematika-informatika
   
 
  Major Márta
ének-zene-rajz és művészetek
 
Nagy István
önvédelem (judo)
   
 
  Nagy Mária
angol nyelv
 
Nagy Zsuzsanna
testnevelés
   Nagyné Békési Anikó
informatika

 

Péterffyné Nagy Mária
kollégiumi nevelőtanár
   
 
Polonkainé Angalét Zsuzsanna
német nyelv-történelem

Puskás Viktória
angol nyelv
   
 
Sápiné Katona Ildikó
angol nyelv-történelem
Sass András Csaba
óraadó
fegyveres szervek és vagyonvédelem
   
Sereg János
matematika

Solti Attila
kollégiumi nevelőtanár
   

Soltiné Kránitz Fatima Flóra
német nyelv-magyar nyelv és irodalom

Szabóné Dr. Végh Annamária
óraadó
jogi és közigazgatási ismeretek

   

Székely Tünde
fizika-kémia
 


 

Széll Gábor
önvédelem (kung-fu)
8. Mesterfokozat Kelet-európai Főinstruktor helyettes
A rendvédelmi szervek és a hadsereg közelharc kiképzője

   

Szilágyi Adrien
(helyettesítő tanár)
magyar nyelv és irodalom-történelem

Szőllősi Katalin
német nyelv

   

Tollas Vince
óraadó
belügyi rendészeti ismeretek, fegyveres szervek és vagyonvédelem

Tóthné Suhanesz Judit
német nyelv

   

Török Emese
angol nyelv-magyar nyelv és irodalom

Vitálisné Szécsi Anikó
matematika-kémia